Czy konserwacja dźwigów jest konieczna?

Konserwacja dźwigów samochodowych - czy jest konieczna?

Konserwacja dźwigów jest wymogiem prawnym regulowanym przez odpowiednie ustawy. Jednak dokonywanie regularnych serwisów żurawi, a także innych maszyn budowlanych to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i braku dodatkowych kosztów.


Niestety ludzie bardzo często pomijają profilaktykę, po czym ponoszą gigantyczne koszty zaniedbań. Taki proceder nie powinien dotyczyć ciężkiego sprzętu budowlanego, którego awarie nie tylko przyniosą potężne wydatki, ale także mogą narazić na poważne niebezpieczeństwo operatorów i osoby trzecie. 


Czym jest konserwacja dźwigów?


Chyba nie trzeba tłumaczyć, że utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym jest konieczne dla jego sprawnej pracy. Konserwacja dźwigów każdego rodzaju ma zapewnić bezpieczeństwo pracy oraz właśnie utrzymanie stanu maszyny na najwyższym możliwym poziomie. 


Dźwigi i żurawie podlegają dozorowi UDT, a to oznacza, że na ich właścicieli narzuca się obowiązek regularnej konserwacji. Oczywiście okresy przeprowadzania oględzin stanu technicznego są różne w zależności od typu, czy marki konkretnej maszyny. Stosowne czynności przeprowadza się według procedury określonej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz według zaleceń producenta.


Jakie czynności wchodzą w skład konserwacji dźwigów?


Specjaliści z zakresu serwisowania i kontroli dźwigów muszą wykonać szereg czynności pozwalających na ocenę stanu technicznego. Ich skrupulatne przeprowadzenie pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości, które z czasem mogą doprowadzić do poważnych awarii lub sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. 


Podczas konserwacji należy m.in:


- dokonać oględzin mechanizmów napędowych, układu hamulcowego oraz cięgien nośnych;

- dokonać oględzin elementów bezpieczeństwa;

- dokonać oględzin całego osprzętu;

- zweryfikować poprawność oznaczeń oraz dokumentacji;

- wykonać czynności nastawcze;

- oczyścić i nasmarować elementy robocze;

- dokonać ewentualnych napraw wykrytych usterek.

Konserwacja dźwigów samochodowych - czy jest konieczna?


Jakie są konsekwencje braku konserwacji dźwigu?


Oczywiście brak przestrzegania zasad użytkowania sprzętu podlegającego dozorowi UDT niesie za sobą odpowiednie kary. Jednak tu skupmy się na innych konsekwencjach odpuszczenia sobie profilaktyki. 


Konserwacja dźwigów oraz odpowiednie ich diagnozowanie pozwala na wychwycenie problemów jeszcze w zalążku. Bardzo często okazuje się, że pewne elementy eksploatacyjne ulegające zużyciu można tanio wymienić. Tymczasem nie wychwycenie drobnych problemów zawczasu może doprowadzić do poważnych awarii. Jedna drobnostka może przynieść za sobą uszkodzenie wielu drogich podzespołów dźwigu. 


Wysokie koszty napraw poważnych awarii to nie jedyna rzecz przemawiająca za przeprowadzaniem regularnej konserwacji. Uszkodzony dźwig może doprowadzić do wypadku na miejscu pracy. Zagrożenie życia ludzkiego jest kolejną ważną przesłanką za sumiennym serwisowaniem sprzętu budowlanego. W końcu poważna awaria to również zatrzymana maszyna, a każdy w branży budowlanej wie, jak duże straty mogą nieść za sobą takie opóźnienia.


Serwisujesz dźwigi lub posiadasz takie maszyny, a poszukujesz dostawcy części? PHU "Kuba" oferuje szeroki asortyment części do dźwigów, żurawi oraz maszyn budowlanych. 


Skontaktuj się z nami pod numerem +48 696 452 530 lub przez adres e-mail: kruczek@phukuba.pl

Konserwacja dźwigów samochodowych - czy jest konieczna?


0 Komentarze